Een centrale digitale bibliotheek moet vanaf 2015 e-books kunnen uitlenen aan alle Nederlanders.

Dat adviseert de Raad voor Cultuur in een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat bevestigt secretaris Jeroen Bartelse van de raad na berichtgeving door de Volkskrant.

De Raad zegt wel bezorgd te zijn over de gevolgen voor kleine, lokale bibliotheken, als er een landelijke digitale bibliotheek komt.

Minister Bussemaker had de Raad voor Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de nieuwe Bibliotheekwet. Hoewel deze de vorming van een digitale bibliotheek steunt, zou er onvoldoende nadruk liggen op het geven van nieuwe functies aan lokale bibliotheken.

Onder het nieuwe stelsel vallen alle openbare bibliotheken onder de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Ook de digitale bibliotheek zal onder de KB vallen.

Er worden in Nederland al boeken uitgeleend door de gezamenlijke openbare bibliotheken, die zich hebben verenigd in Bibliotheek.nl. Het aanbod is met 250 titels echter nog zeer klein, omdat er bij elke uitgever uitleenrechten moeten worden afgekocht.