Dinsdag 27 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Hacken

Politie blundert bij opvragen bel- en internetdata

AMSTERDAM - Opsporingsdiensten maken veel fouten bij het opvragen telecomdata en internetgegevens. Diverse politiekorpsen zijn niet goed op de hoogte van de geldende voorschriften.
Door NU.nl/Colin van Hoek

Dat concludeert het ministerie van Veiligheid en Justitie na intern onderzoek (pdf).

Opsporingsdiensten kunnen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) bel-, sms- en internetgegevens opvragen. In 2011 werd het CIOT 2,3 miljoen keer geraadpleegd.

Eerder bleek al dat na het opvragen van informatie niet altijd de juiste documenten getoond konden worden. Het ministerie besloot opnieuw een intern onderzoek te doen en concludeert nu dat korpsen niet goed op de hoogte zijn van de voorschriften.

Rechtmatigheid

Kort gezegd wordt het bevragingsproces niet altijd goed vastgelegd. Ook ontbreekt bij een vijfde van alle bevragingen nadere documentatie over het misdrijf waarvan de onderzochte persoon verdacht wordt. Tot slot blijkt de geldige machtiging in sommige gevallen te ontbreken of niet goed gedocumenteerd te zijn.

Een opsporingsambtenaar moet in veel gevallen van een rechter-commissaris toestemming krijgen om informatie uit het CIOT op te vragen. "Door het ontbreken van de machtiging is volledige controle achteraf niet mogelijk", concludeert het ministerie.

"De opsporingsdiensten hebben een onvolledig beeld van de geldende voorschriften ten aanzien van de rechtmatigheid van bevragingen. Hierdoor zijn verschillende werkwijze ontstaan."

Een overzicht van het aantal CIOT-bevragingen in 2011:

Klik op de politieregio’s om meer informatie te zien. De gegevens zijn afkomstig van Ministerie V&J. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Drie van de twaalf korpsen hanteren het geautomatiseerde ondersteuningssysteem POLIOM. In dit systeem wordt alle relevante informatie en documentatie opgenomen om de rechtmatigheid van een CIOT-bevraging te kunnen beoordelen. Bij deze korpsen is dus wel alle vereiste informatie aanwezig.

In totaal werden 350 CIOT-bevragen op rechtmatigheid getoetst.

Aanbevelingen

In het onderzoek wordt Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, geadviseerd op 'zeer korte termijn' de voorschriften voor CIOT-bevragingen te actualiseren. Bovendien moeten de voorschriften breed bekend worden gemaakt aan alle opsporingsdiensten.

Korpschefs worden opgeroepen het geautomatiseerde systeem POLIOM te implementeren. Bovendien zou er een uniform intern auditingsysteem gewaarborgd moeten worden om te kunnen beoordelen of bevragingen rechtmatig zijn.


Lees meer over:

PrivacyCIOT

Aanbevolen artikelen