Het aantal Nederlanders dat gevangen zit in Koerdische kampen in Syrië is toegenomen. In mei zitten 55 volwassenen en minstens 85 kinderen vast in een Syrisch-Koerdisch kamp, meldt de AIVD donderdag.

Eind maart ging het om 25 volwassenen en zeker veertig kinderen. Het aantal Nederlanders dat vastzit is toegenomen sinds de val van het laatste IS-bolwerk Baghuz.

Volgens de AIVD verblijven momenteel ruim 135 Nederlanders met jihadistische intenties in Syrië. Van deze groep zitten er dus 55 in een Syrisch-Koerdisch kamp. Daarvan is drie kwart vrouw en een kwart man.

Dertig uitreizigers zijn nog aangesloten bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië en vijftig bevinden zich elders in Syrië.

De afgelopen jaren zijn in totaal driehonderd personen naar Syrië en Irak gereisd om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische groepering. Ruim honderd van hen zijn vrouw.

Het gros van de vertrokken Nederlanders sloot zich vervolgens aan bij IS. Een kleiner deel werd lid van het aan Al Qaeda gelieerde Ha'yat Tahrir Al Sham.

Zeker tweehonderd kinderen vast

De AIVD heeft ook naar het aantal kinderen met een Nederlandse link gekeken. "Dit betekent dat zij één of twee ouders hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond", schrijft de inlichtingendienst.

In Syrië en Turkije verblijven zeker tweehonderd van dergelijke kinderen. De meerderheid van hen bevond zich bij IS. "Minder dan een kwart van de minderjarigen is door één of beide ouders meegenomen naar het strijdgebied, ruim drie kwart is daar geboren."

De inlichtingendienst wijst erop dat het lastig is om signalen van zwangerschappen en geboorten in Syrië op te vangen of bevestigd te krijgen.

Aantal Nederlandse volwassen uitreizigers

De aantallen zijn afgerond weergegeven. (cijfers: AIVD)

Kabinet haalt Nederlanders niet terug

De gevangenschap van Nederlanders in Syrisch-Koerdische kampen is een dossier waar de Nederlandse overheid mee worstelt. Het is beleid om deze gevangenen niet actief terug te halen naar Nederland.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) wees erop dat de volwassenen in veel gevallen nog de jihadistische ideologie aanhangen, deel hebben genomen aan de strijd, of een trauma heeft opgelopen. Zij kunnen terug in Nederland tijdens hun detentie in contact komen met andere jihadisten, wat mogelijk de jihadistische beweging in Nederland kan versterken.

Aan de andere kant bestaan er risico's bij het niet terughalen van de uitreizigers. Zo kunnen de Nederlanders uit beeld verdwijnen als de kampen in Syrië worden opgeheven, aldus de NCTV. Dan zouden ze ongezien terug kunnen keren naar Nederland en terroristische activiteiten kunnen ondernemen.