De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag besloten om een speciaal panel op te richten dat bewijsmateriaal moet gaan verzamelen van oorlogsmisdaden in Syrië.

Ook moet het onafhankelijke team zich buigen over schendingen van de mensenrechten die zijn begaan tijdens de burgeroorlog in Syrië. De zogenaamde bewijzenbank moet kunnen leiden tot rechtszaken tegen alle strijdende partijen in het land.

105 VN-lidstaten stemden woensdag in New York voor de resolutie, opgesteld door Liechtenstein. Vijftien landen stemden tegen en 52 lidstaten onthielden zich van stemmen. Onder de landen die zich tegen het plan uitspraken, waren Syrië, Rusland en Iran. "Het instellen van zo'n mechanisme is een flagrante schending van de interne zaken van een lidstaat van de VN'', zei de Syrische VN-ambassadeur Bashar Ja'afari.

Het panel zal gecoördineerd worden door de onderzoekscommissie Syrië van de VN.

Straffeloos

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) laat weten verheugd te zijn dat de resolutie is aangenomen. Hij stelde eerder namens Nederland één miljoen euro beschikbaar. Nederland was een van de drijvende krachten achter de aanname van de resolutie.

Een Russisch veto in de VN-Veiligheidsraad maakt onderzoek door het Internationaal Strafhof naar misdaden in Syrië voorlopig onmogelijk. "Het gaat erom dat we nu goed vastleggen wat er gebeurd is om straffeloosheid te voorkomen", zegt Koenders. "Deze bewijzenbank is een duidelijk signaal dat de afschuwelijke misdaden die begaan zijn, niet worden vergeten. De daders mogen hun straf niet ontlopen."

Er zijn al veel bewijzen van misdaden in Syrië verzameld, maar die zijn nog versnipperd. In de bewijzenbank moet bewijsmateriaal centraal worden verzameld.