De grote mogendheden lopen niet erg warm voor het Turkse plan een bufferzone in Noord-Syrië in te richten, maar wijzen die ook niet af. De door Turkije gesteunde rebellen in het gebied dringen wel op de 'veiligheidszone' aan, maar die moet volgens hen dan wel de zegen van diezelfde grote mogendheden krijgen.

Turkse troepen trokken eind vorige maand de Syrische grens over om samen met hun bondgenoten onder de Syrische rebellen Islamitische Staat uit de grensstreek te verjagen en de Koerdische militie YPG terug te drijven achter de rivier de Eufraat. Turkije streeft al langer naar een bufferzone in Noord-Syrië om de vluchtelingenstroom naar Turkije een halt toe te kunnen roepen. Zo'n zone lijkt nu binnen handbereik.

Rebellenleider Ahmed Osman van de Sultan Murad-brigade waarschuwde dat de YPG zich nog altijd niet heeft teruggetrokken op de oostelijke oever van de Eufraat. De Koerden beweren van wel. Volgens Osman is een confrontatie tussen zijn manschappen en YPG-strijders ophanden.

Pleidooi

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op de topconferentie van de G20 nog eens een pleidooi gehouden voor een staakt-het-vuren van 48 uur in de belegerde Syrische miljoenenstad Aleppo. Erdogan hoopt de wapenstilstand vervolgens te kunnen verlengen tot na het islamitische Offerfeest, dat maandag wordt gevierd.

De Verenigde Staten en Rusland, die respectievelijk sommige rebellengroepen en de Syrische regering steunen, discussiëren al maanden over een wapenstilstand in Aleppo. De VS bepleiten ook een bestand van minstens 48 uur.