Enkele prominente leden van de alawitische gemeenschap in Syrië nemen afstand van het regime van geloofsgenoot president Bashar al-Assad.

De 'verklaring van identiteitsherziening' van acht pagina's, die de BBC in handen kreeg, is opmerkelijk en belangrijk, omdat het bewind van al-Assad zwaar leunt op de alawitische minderheid in Syrië.

De opstand tegen al-Assad en consorten is de afgelopen jaren bovendien ontaard in een conflict dat langs scheidingslijnen tussen etnische en religieuze groepen wordt uitgevochten.

De opstellers van het stuk spreken tegen dat de alawieten deel uitmaken van de sjiitische islam en verklaren zich te willen wijden aan de strijd tegen onenigheid tussen geloofsstromingen.

De legitimiteit van het bewind in Damascus "kan slechts aan de hand van de maatstaven van democratie en mensenrechten worden vastgesteld" en de alawieten "moeten niet worden vereenzelvigd met de misdrijven die het regime heeft gepleegd", stellen de ondertekenaars.