Er komt geen speciale regeling voor tijdelijke opvang van gevluchte Syriërs bij familie in Nederland. 

Volgens staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is dat onder meer gezien de juridische risico's ''niet verantwoord''.

Hij schreef dat dinsdag aan de Tweede Kamer.

In de Kamer hadden vooral de ChristenUnie en de PvdA er op aangedrongen om ruimhartig om te gaan met verzoeken van Syriërs om tijdens de burgeroorlog voor tijdelijke opvang in het land op bezoek te gaan bij familie in Nederland.

Volgens Teeven zitten daar te veel haken en ogen aan zou het kunnen leiden tot de komst van mogelijk 5000 Syriërs naar Nederland. Die mensen zouden eenmaal in Nederland ook asiel kunnen aanvragen.

Opgelopen

Het aantal asielverzoeken van Syriërs is de afgelopen periode al fors opgelopen. In september waren er 319 eerste aanvragen, terwijl het er over heel 2012 450 waren. Tot nog toe hebben dit jaar bijna 1500 Syriërs in Nederland asiel aangevraagd.

Het grootste deel van de verzoeken wordt ook ingewilligd. Bij de afwijzingen gaat het vooral om mensen die eerder in een ander Europees land al een verzoek indienden.

Teeven hamert opnieuw op opvang in de regio. Elke euro die daar, voornamelijk via de VN besteed wordt, ''bereikt meer mensen en is doelmatiger besteed dan kosten die we in Nederland zouden maken voor opvang en asielverlening'' aan de in de moties van PvdA en ChristenUnie bedoelde groep mensen, aldus de staatssecretaris.

Alle berichten over Syrië