Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten van het Amerikaans-Russische akkoord over de chemische wapens van Syrië. 

De Verenigde Staten en Rusland bereikten zaterdag een akkoord om het Syrische arsenaal chemische wapens onder internationaal toezicht te plaatsen en te vernietigen, maar veel zaken moeten nog worden uitgewerkt. 

Punten van overeenstemming

- De VS en Rusland gaan samen een resolutie in de Veiligheidsraad opstellen waarin het akkoord wordt uitgewerkt. In de resolutie moet concreet komen te staan hoe de chemische wapens van Syrië worden veiliggesteld en vernietigd, en ook hoe de productie van dergelijke wapens definitief kan worden stilgelegd. 

De resolutie komt te vallen onder Hoofdstuk 7 van het VN-Handvest, wat eventueel militair ingrijpen mogelijk maakt. Amerikaanse bronnen erkennen echter dat Rusland militair ingrijpen zal blijven blokkeren met een veto in de VN-Veiligheidsraad en Washington overweegt dan ook om geen toestemming te vragen voor een militaire actie tegen Syrië. 

- De VS en Rusland hebben Syrië een week de tijd gegeven om een complete inventaris van zijn gehele chemischewapenarsenaal te overhandigen, waaronder 'de namen, types en hoeveelheden chemische wapens, de soorten munitie, de locatie en vormen van opslag, en de onderzoeks- en productiefaciliteiten'. 

- Internationale inspecteurs moeten wat Washington en Moskou betreft uiterlijk in november aan de slag gaan in Syrië en binnen een maand hun werk afronden. Ze moeten 'onmiddellijk en onbeperkt' toegang krijgen tot alle locaties waar chemische wapens liggen of worden geproduceerd. De materialen waarmee de wapens kunnen worden vervaardigd moeten eind november vernietigd zijn. 

- Alle Syrische chemische wapens en productiefaciliteiten moeten halverwege 2014 vernietigd zijn. 

Onopgeloste kwesties:

- Ondanks de nauwe banden tussen Rusland en Syrië is het allerminst zeker dat de regering van Bashar Assad zal instemmen met de uitgewerkte plannen. Het akkoord is strenger dan de normale voorwaarden van het Verdrag over Chemische Wapens (CWC). Syrië zei vorige week, onder druk van Rusland, zich aan te zullen sluiten bij dit verdrag. 

- De VS schatten dat Syrië over zo'n duizend ton chemische wapens en grondstoffen voor gifgas beschikt. Hoewel Rusland deze schatting aanvaardt, zijn de twee landen het er niet over eens op hoeveel plekken in Syrië chemische wapens worden vervaardigd of zijn opgeslagen. Washington schat dat het om 45 locaties gaat. De Russen denken dat dat aantal een stuk lager ligt. Dit kan van invloed zijn op het werk van de inspecteurs en welke plekken ze wel en niet kunnen bezoeken. 

- De precieze samenstelling van de inspectieteams en hun beveiliging moeten nog worden uitgewerkt. De inspecties vallen technisch gezien onder de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), maar de OPCW heeft nog nooit zo'n complexe operatie uitgevoerd. De organisatie zal hulp van derden nodig hebben. De nationaliteiten van de inspecteurs en van de bewakers moeten ook nog worden bepaald. 

- Het is nog onduidelijk wat voor strafmaatregelen worden getroffen als Syrië zich niet aan de afspraken houdt. Het zal aan de Veiligheidsraad zijn om daarover te beslissen. Rusland heeft al laten weten dat elke aantijging op dit gebied eerst diepgravend moet worden onderzocht voordat de Veiligheidsraad actie kan ondernemen. Dit betekent dat Rusland elke soort strafmaatregel voor Syrië in de Veiligheidsraad kan traineren met een veto.