De koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken. De subsidie is bedoeld voor mensen met een lager of gemiddeld inkomen.

Of u voor koopsubsidie in aanmerking komt, is afhankelijk van de volgende zaken:
- Uw vermogen was in 2007 niet groter dan 20.014 euro (en niet meer dan 40.028 als ueen medebewoner heeft).
- De koopsom van uw woning is niet meer dan 158.850 euro.
- De hypothecaire leensom is niet hoger dan 171.558 euro.
- U bent achttien jaar of ouder.
- U bent de afgelopen drie jaar geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning.
- U gaat de woning zelf bewonen.
- U heeft een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aangevraagd.
- De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste tien jaar.
- De hypotheek heeft een looptijd van maximaal dertig jaar.

Proefberekening
Op de website van SenterNovem staat een tool voor een proefberekening. Daarmee kunt u uitrekenen hoeveel subsidie u eventueel kunt ontvangen.

Aanvraag op tijd indienen
Voor het jaar 2008 is een beperkt budget beschikbaar gesteld. Als uw aanvraag binnenkomt nadat het budget is uitgeput, komt u niet meer in aanmerking voor koopsubsidie. Op het moment van schrijven (mei 2008) is nog voldoende budget beschikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij SenterNovem. In het dossier Koopsubsidie op de website van het ministerie van VROM vindt u informatie over de wet- en regelgeving.