Iets waar je dagenlang wakker van kunt liggen, is het vooruitzicht op een sollicitatiegesprek. Nachtmerries over naast je stoel gaan zitten, het verkeerde pak, de foute vragen, een rood hoofd en zweethanden zijn niet nodig als je je goed voorbereidt.

Hier is echter meer voor nodig dan alleen je cv uitprinten.

Oriëntatie
Bij een sollicitatiegesprek is het van groot belang dat je kennis hebt over de organisatie waarbinnen de functie aangeboden wordt. Immers, indien je voor een functie kiest, kies je ook voor de organisatie. Het is handig als je, voordat je gaat solliciteren, je goed inleest. Verzamel hiervoor zoveel mogelijk informatie. Je kunt deze informatie inwinnen door:

  • werknemers van het bedrijf te spreken
  • jaarverslagen te lezen
  • de website van het bedrijf goed door te nemen

• artikelen in kranten en tijdschriften te verzamelenVoorbereiding
Een goede voorbereiding zorgt voor veel zelfvertrouwen en helpt veel fouten en problemen te voorkomen in de rest van het gesprek. Weten wat je wilt bereiken is de basis van je voorbereiding.

Mentale voorbereiding
Stel jezelf doelstellingen, zodat je weet wat je wilt bereiken met het gesprek. Neem daarbij je sollicitatiebrief nog eens goed door! Wat je geschreven hebt, kan alweer vervaagd zijn. Bedenk bij iedere eigenschap (die je jezelf toebedeelt) een voorbeeld of een situatie waarin je hiermee in aanraking kwam.
 
Fysieke voorbereiding
Het is belangrijk dat je ‘in vorm' bent. Zorg dat je uitgerust bent en lekker in je vel zit. Trek kleding aan waarin je je prettig voelt, maar die ook bij de sfeer van de organisatie past. Op tijd komen maakt dat je je rustig voelt en alvast de sfeer binnen het bedrijf kunt opnemen.

Sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure bestaat, afhankelijk van het bedrijf en de functie, uit meerdere gesprekken, namelijk:

Het eerste gesprek    
Je maakt kennis met het bedrijf. Het eerste oriënterende gesprek wordt meestal gevoerd door minimaal één functionaris van de afdeling P&O. Dit gesprek dient als kennismaking: onderwerpen van het gesprek zijn bijvoorbeeld het beeld dat je van jezelf geeft en of je past binnen de organisatie.

Het tweede gesprek
De onderwerpen die aan de orde komen geven antwoord op de volgende vragen: Voor de werkgever: is dit de persoon die bij ons past en heeft hij/zij de kwaliteiten die wij zoeken? Voor jou: wat vindt mijn toekomstige werkgever belangrijk? Wat is de precieze inhoud van de functie?

Paralinguïstische vaardigheden
De paralinguïstische vaardigheden vormen de basis van de verbale vaardigheden, zoals goed argumenteren en formuleren. Ten eerste is het belangrijk dat je duidelijk spreekt. Mompelende en onverstaanbare mensen wekken ergernis op. Een ander aspect waar je op moet letten is het stemvolume. Niet te hard (onbeleefd), maar ook niet te zacht (onzeker en verlegen). Tot slot is ook de toon waarop je dingen zegt belangrijk. Een enthousiaste, zelfverzekerde toon maakt meestal de beste indruk.

Stel zelf ook vragen
Een grote fout van veel sollicitanten is dat zij zelf niet actief genoeg zijn tijdens het sollicitatiegesprek. Door zelf ook vragen te stellen, geef je je betrokkenheid en interesse aan. Hieruit blijkt tevens dat je werkelijk belangstelling hebt en dat je zelf een weloverwogen keuze wilt maken. Een paar vragen die je in je achterhoofd kunt houden:

  • Wat zijn de vooruitzichten op korte termijn? Op lange termijn?
  • Betreft het een nieuwe geïntroduceerde functie, of bestaat de functie al enige tijd?
  • Wanneer wordt de procedure afgerond en kan ik de uitslag verwachten?

Wat ze niet mogen vragen!
In het verleden gebeurde het wel eens dat er tijdens een sollicitatiegesprek vragen gesteld werden die niet direct of helemaal niet betrekking hadden op de functie of organisatie of die discriminerend waren. Om hier structuur in aan te brengen is de NVP Sollicitatiecode opgesteld. Deze code stelt dat er geen eisen mogen zijn aan leeftijd, geslacht, burgerlijke stand, seksuele geaardheid, uiterlijke kenmerken, nationaliteit, ras of godsdienst. Ook mag een werkgever je bijvoorbeeld niet vragen of je kinderen wil. De code voorziet wel in het feit dat voor sommige functies sommige eisen noodzakelijk zijn. Er moet echter door degene die de vraag stelt duidelijk gemaakt kunnen worden waarom de vraag relevant is.

Bron: Nobiles.nl

De eerste indruk (video)
Ga naar de Nobiles bedrijvenmatch en ontdek welk bedrijf het beste bij jou past.