Voormalig VVD-minister van Defensie Frank de Grave gaat toch niet de chaotische evacuatieoperatie uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel onderzoeken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een flink deel van de parlementsleden was eind oktober uitermate kritisch tegenover de aanstelling. De Grave zou namelijk moeten oordelen over onder meer het handelen van het ministerie waarvoor hij ooit zelf verantwoordelijk was.

Nadat buitenlandse troepenmachten zich hadden teruggetrokken uit Afghanistan, grepen de Taliban snel de macht in het land. In augustus werden ongeveer 2.500 Nederlanders en Afghanen geëvacueerd uit hoofdstad Kaboel. Vele honderden bleven echter gedwongen achter. Het onderzoek naar de evacuatie komt er op aandringen van de Kamer.

De benoeming van De Grave als leider van het onderzoek speelde de schijn van partijdigheid in de kaart, vond de oppositie. De Grave was minister van Defensie van augustus 1998 tot juli 2002.

De benoeming van De Grave had alleen de steun van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De voormalig minister van Defensie heeft aan BuZa laten weten door het gebrek aan verdere steun in de Kamer niet langer van mening te zijn dat hij zijn taak als onderzoeksleider goed kan uitvoeren.

De Kamer had veel kritiek op de evacuatie. Het demissionaire kabinet had volgens het parlement onder meer te weinig urgentie getoond.

De demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) stapten op nadat zij van de Kamer een motie van afkeuring over de evacuatie aan de broek hadden gekregen.