Het demissionaire kabinet en de voormalige coalitiepartijen werken aan een ultiem plan om Afghanen en Nederlanders vanuit Afghanistan naar Nederland te halen. Dat bevestigen Haagse bronnen donderdagavond na berichten van de NOS en het AD.

Ingewijden zeggen dat het gaat om zo'n duizend tot tweeduizend mensen die recht hebben om naar Nederland te komen. Daarbij zijn ook familieleden meegerekend die voor evacuatie in aanmerking komen.

Aan de criteria waaraan evacués moeten voldoen, wordt nog geschaafd. Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken deze week op het ministerie van Buitenlandse Zaken met demissionair minister Ben Knapen over de praktische uitvoering van het plan.

Er is bekeken wie er vanuit Afghanistan nog in aanmerking komt voor evacuatie naar Nederland. Daarvoor zou het kabinet vijf groepen op het oog hebben: Nederlanders, tolken, Afghaanse medewerkers van hulporganisaties, mensenrechtenactivisten en mensen die op een evacuatielijst stonden, maar vanwege de onveilige situatie in hoofdstad Kaboel de evacuatievlucht misten.

Kabinet wil verder kijken dan mailbox

Daarbij wil het kabinet volgens de NOS verder kijken dan de ruim 23.000 e-mails die het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg van mensen die verklaarden recht te hebben op evacuatie naar Nederland. Vrijdag in de ministerraad moet een definitief besluit vallen over het evacuatieplan.

Een Kamermeerderheid riep het kabinet na de machtsovername door de Taliban in augustus op om Afghanen die door de jaren heen in Nederlandse dienst hebben gewerkt, te evacueren. Voor tolken bestond al een regeling en een voorstel van D66-Kamerlid Salima Belhaj om ook andere beroepsgroepen te helpen kreeg brede steun. Tot dusver ging het kabinet ervan uit dat enkele tientallen Afghanen onder deze motie vallen.

Woensdag beloofde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) aan de Tweede Kamer opnieuw om de motie-Belhaj "naar letter en geest" uit te voeren.