Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meer dan 21.500 mails ontvangen waarin mensen uit Afghanistan asiel aanvragen in Nederland. Dat schrijven demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dinsdag in een Kamerbrief.

Niet elk van de 21.512 mails lijkt betrekking te hebben op één individu, maar sommige ook voor groepen. Het aantal mensen dat een asielverzoek heeft ingediend, is dus groter dan het aantal mails, meldt het demissionaire kabinet.

Er moet nog beoordeeld worden of de aanvragers in aanmerking komen voor asiel, laat een ministeriewoordvoerder weten. Het gaat hier om de speciale regeling die ook voor Afghaanse tolken geldt.

Het ministerie meldde vorige week dat het nog ruim zeshonderd mensen "in beeld" heeft voor hulp bij het verlaten van Afghanistan. De groep bestaat voornamelijk uit Nederlanders, statushouders en familieleden die voor gezinshereniging in aanmerking komen.

Van de 600 mensen vallen er 56 onder de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Die motie regelt dat niet alleen tolken maar ook anderen die de Nederlandse missie hielpen in aanmerking komen voor hulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewakers, juristen, koks of chauffeurs.

Ruim 1.600 evacués opgevangen in Nederland

In totaal zijn er nu 1.673 mensen uit Kaboel geëvacueerd die Nederland als eindbestemming hadden. Deze groep bestaat uit 708 Nederlanders, 371 tolken en andere medewerkers in dienst van internationale missies, 211 lokale ambassademedewerkers en verder overig NAVO- en EU-personeel. De cijfers zijn inclusief familieleden van medewerkers.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt de evacués op in de noodopvanglocaties. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doet samen met de Koninklijke Marechaussee de identificatie en registratie van de evacués. Vervolgens wordt de asielprocedure in gang gezet. Deze groep vluchtelingen krijgt een versnelde en aparte procedure.

Correctie: In eerste instantie werd in de Kamerbrief gesproken over 21.512 mensen in plaats van mails. Dit is aangepast in een nieuwe versie van de brief. NU.nl heeft de berichtgeving daarop aangepast.