De afgelopen tijd zijn inmiddels 24 Afghaanse mediawerkers, onder wie journalisten en fixers die in het verleden hebben samengewerkt met Nederlandse media, uit Afghanistan geëvacueerd. Ook gezinsleden werden bij de evacuatie betrokken, laten Jantine van Herwijnen en Leon Willems van Free Press Unlimited (FPU) desgevraagd aan NU.nl weten.

Het gaat om in totaal 86 personen. Waar deze mensen naartoe zijn gebracht, wordt mede om veiligheidsredenen niet gedeeld. Maar ook omdat niet altijd duidelijk is waar deze mensen zich bevinden.

De betreffende mediawerkers hebben in de afgelopen jaren intensief samengewerkt met Nederlandse journalisten en media. Zij zouden ernstig gevaar lopen door de Taliban, de nieuwe machthebbers van het land.

"De samenwerking met het ministerie ging ontzettend goed. Zij namen de lijst met namen heel serieus", zegt Van Herwijnen.

"Nederlandse journalisten hebben nachtenlang doorgewerkt om deze mediawerkers door de verschillende checkpoints heen te praten. Via ons netwerk krijgen we vervolgens appjes als de desbetreffende mensen elders veilig zijn aangekomen. We hebben wel een globaal beeld."

FPU riep het demissionaire kabinet, samen met het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), afgelopen zondag op om vijftien mediawerkers uit Afghanistan te halen.

'Sommige mensen zetten evacuatie niet door'

Na het in ontvangst nemen van de lijst met vijftien namen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldden zich meer mediawerkers in Afghanistan bij FPU. Een deel hiervan is dus ook geëvacueerd.

"Er zijn nog steeds mensen die weg proberen te komen. Ik hoop daar snel een update van te krijgen", zegt Van Herwijnen.

"Sommigen hebben echter besloten om de evacuatie niet door te zetten en achter te blijven. Een gezin heeft bijvoorbeeld drie keer geprobeerd om het vliegveld te bereiken. Anderen hebben zieke kinderen of geliefden die niet mee kunnen. Dat is hartverscheurend."

Evacuaties moeten na 31 augustus stoppen

De Taliban hebben ondertussen laten weten dat de evacuaties van niet-Afghanen niet langer mogen duren dan tot 31 augustus en dat dat voor Afghanen mogelijk zelfs nog minder lang mag duren. Van Herwijnen is optimistisch dat er tot die tijd nog mensen uit Afghanistan gehaald kunnen worden, maar de situatie in het land blijft zeer onzeker.

"Van een aantal mensen weten we op dit moment gewoon niet waar ze zijn."

De situatie van Afghaanse mediawerkers zonder connectie met Nederlandse media is precair. Ook kan er nog steeds geen geld naar Afghanistan overgemaakt worden. "We zien steeds duidelijker wat de gevaren zijn voor de journalisten die achterblijven”, zegt Van Herwijnen.

"Een familielid van een journalist van Deutsche Welle is bijvoorbeeld vermoord. In andere steden worden klopjachten op journalisten en huiszoekingen uitgevoerd", zegt Willems.

Ondanks de reeds geslaagde evacuaties vindt FPU het moeilijk om tevreden te zijn. "Het gevoel dat we meer hadden moeten doen blijft knagen", aldus Willems. "Je kunt er gewoon niet blij mee zijn."