Milieuorganisaties hebben bij de provincie Noord-Brabant een bezwaarschrift ingediend tegen de komst van een biomassacentrale in Bergen op Zoom. Daarmee willen ze de bouw ervan verhinderen.

De provincie is van plan om chemiebedrijf Sabic een vergunning te verlenen voor de nieuwe centrale. Volgens de organisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB) en de Brabantse Milieufederatie, zijn de bouwplannen "desastreus voor klimaat, biodiversiteit en volksgezondheid".

Over de duurzaamheid van biomassa is al jaren veel discussie. Voorstanders wijzen erop dat biomassa in principe klimaatneutraal is: als maar genoeg nieuwe bomen worden geplant, wordt de CO2 die in een centrale wordt uitgestoten ook weer opgenomen. Daar gaat echter wel tijd overheen en de vraag is of het in de praktijk zo werkt.

Volgens MOB is er meer mis: de bouw van de centrale in Bergen op Zoom zou leiden tot meer stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden in de buurt. Niet alleen in Nederland, maar ook in België.

In het bezwaarschrift noemen de afzenders de "grote problemen" door stikstof die zowel Nederland als België heeft in zogeheten Natura 2000-gebieden. Volgens de organisaties is "niet uitgesloten dat de beoogde activiteit leidt tot aantasting van de natuurlijke waarden van Belgische Natura 2000-gebieden".

Een ander punt van kritiek is dat de uitstoot van schadelijke stoffen als zwaveldioxide, zoutzuur en waterstoffluoride volgens de milieuclubs ten onrechte niet meewegen in de besluitvorming van de provincie.

Rechter vernietigde andere vergunning vanwege oude stikstofnormen

Sabic ziet de installatie juist als een vorm van verduurzaming. Het bedrijf stelt dat het alleen resthout "uit duurzaam beheerde bossen" wil verstoken. "Deze bossen groeien minimaal zo snel aan als er jaarlijks wordt gekapt. Daarnaast wordt de biodiversiteit beschermd."

Het bedrijf hoopt dit jaar met de bouw te beginnen. De centrale moet worden voorzien van "uitgebreide filter- en reinigingssystemen", zodat de uitstoot van stikstof en fijnstof wordt beperkt "tot onder de vergunningseisen".

MOB wijst ook op de grote zogeheten "latente stikstofruimte" die Sabic wil gebruiken. In een oudere vergunning kreeg het bedrijf toestemming voor stikstofuitstoot waarvan de gevolgen voor de natuur "nooit passend zijn beoordeeld".

Hetzelfde punt speelde onlangs een rol in een rechtszaak over de Amercentrale, eveneens in Brabant. De rechter vernietigde de natuurvergunning van die biomassa- en kolencentrale, mede omdat oude stikstofruimte in een nieuwe vergunning was verwerkt. De provincie moet die vergunning opnieuw beoordelen.