Regels mogen innovatie nooit in de weg zitten. Europese beleidsmakers moeten beter toetsen of regelgeving geen belemmering vormt voor vernieuwende producten en diensten.

De Europese ministers voor concurrentiekracht stemden vrijdag in met dit zogenoemde innovatieprincipe. Zij hopen dat betere en slimmere regelgeving investeerders lokt en het vestigingsklimaat verbetert.

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan kijken hoe obstakels voor innovatie in de Europese wetgeving kunnen worden weggenomen. Dit begint met een proef met kleine bedrijven die vernieuwende ideeën hebben op het gebied van duurzaamheid en recycling.

Vicevoorzitter van de Europese Commisie Frans Timmermans, verantwoordelijk voor betere regelgeving, kondigde deze ''Innovation Deals’’ donderdag aan, geïnspireerd op de Nederlandse praktijk. Hij wees op het belang van het schrappen van onnodige regelgeving die innovatieve bedrijven afschrikt.

Europese vakbonden zijn kritisch over de nadruk op innovatie. Zij vrezen dat dit ten koste gaat van normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.