Meer vrouwen starten een eigen bedrijf, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Terwijl het aantal vrouwen op topposities in het bedrijfsleven achterblijft bij het streven van de overheid, is de vrouwelijke ondernemer duidelijk in opmars, aldus het statistiekbureau

In 2014 was 37 procent van de startende ondernemers vrouw, tegen 31 procent in 2007. Vrouwen beginnen relatief vaak een webwinkel, een management- of organisatiebureau of een bedrijf in de haar- en schoonheidsverzorging.

Ook gaan veel vrouwen als zelfstandige in de zorg of thuiszorg aan de slag. In alle bedrijven zijn ondernemersvrouwen inmiddels goed voor een aandeel van 34 procent, aldus het statistiekbureau.

Zorg

Het aandeel vrouwen in de zorg neemt al jaren toe. Veel vrouwelijke starters in deze sector beginnen een onderneming in de categorie overige paramedische praktijken en alternatieve genezers. De beroepen diëtist, mondhygiënist, podoloog of radiodiagnostisch medewerker zijn voorbeelden van paramedische beroepen.

Mannen starten nauwelijks bedrijven in de zorg en thuiszorg. Maar de mannen die dat wel doen, richten voornamelijk bedrijven in dezelfde categorie op als het merendeel van de vrouwen.

Handel

Vrouwen waren ook in de meerderheid onder de oprichters van bedrijven in de handel, overige dienstverlening en onderwijs. 

Met name in de haar- en schoonheidsverzorging, kinderopvang en studiebegeleiding en de culturele en artistieke sector zijn meer vrouwen dan mannen gestart.

Overlevingskansen

De overlevingskans van een bedrijf dat door een vrouw is opgestart, is vrijwel even groot als een vergelijkbare onderneming die door een man is opgericht. Het gaat in dit geval zowel om zelfstandige ondernemers als bedrijven die door meerdere personen zijn gestart.

Van alle bedrijven die in 2007 zijn opgericht, bestond gemiddeld 91 procent een jaar later nog steeds. Na vijf jaar is dit aandeel gedaald naar 44 procent. In 2014 was nog 42 procent actief.

De overlevingskansen van een bedrijf hangen volgens het CBS vooral samen met de sector en de grootte van een onderneming. Of een bedrijf internationaal actief wordt, heeft ook grote invloed op het voortbestaan. Of de oprichter een man of vrouw is, blijkt minder relevant te zijn.