Het in maart gelanceerde actieplan Ambitieus Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken zou een impuls moeten geven aan starters en ondernemers met groeiambitie. 

Het betreft dertig maatregelen waarin bestaande en nieuwe regelingen en initiatieven worden gecombineerd.

Uit een rondgang van Het Financieele Dagblad langs beginnende ondernemers blijkt dat ze lang niet van alle regelingen gebruik kunnen maken. Er is nog veel te winnen om het actieplan van minister Henk Kamp aan te laten sluiten op de ambities van gretige startups.

Startups klagen over de toegankelijkheid van subsidies en stimuleringsregelingen en spreken van een woud aan regels, onmogelijke voorwaarden, stroperigheid en bureaucratie.

Barrières slechten

Het was juist de bedoeling om die barrières te slechten. "Het is belangrijk dat ondernemers betere toegang krijgen tot kapitaal, kennis, vernieuwing, elkaar en de wereldmarkt", schreef het ministerie bij de presentatie van de plannen.

Het ministerie laat in een reactie weten dat maatwerk voor ondernemers mogelijk is. "Er zijn regelingen beschikbaar voor elke fase van de opbouw van een bedrijf. Als een bepaalde regeling minder goed op een specifieke situatie aansluit zijn er veelal andere regelingen beschikbaar die op dat moment beter passen bij de plannen van de ondernemer", meldt het departement in een verklaring.

Ook bieden financieringsexperts via rvo.nl ondersteuning om alle mogelijkheden voor bedrijven in kaart te brengen. Verder zijn inspanningen gaande om het aanbod  'zo eenvoudig en effectief' mogelijk te maken. Bovendien zijn forse kredietmogelijkheden beschikbaar voor ondernemers die niet bij een bank terechtkunnen.

Kamps woordvoerder wijst er ten slotte op dat de minister vorige week Neelie Kroes heeft aangesteld als Startup Envoy. Het is de bedoeling dat zij belemmeringen wegneemt, zodat start-ups de ruimte krijgen door te groeien.