Er is speciaal beleid voor ondernemende studenten nodig, net zoals dat er al is voor topsporters.

Dit stelt Bernard Wientjes, voormalig voorman van VNO-NCW en hoogleraar Ondernemerschap, tegenover de NOS.

Universiteiten moeten meer begeleiding aanbieden en aangepaste roosters. Sporters kunnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor speciaal topsportbeleid.

Hiermee wordt bijvoorbeeld financiële steun geregeld en kunnen sporters aanspraak maken op een eigens studierooster.

Uit cijfers blijkt dat Nederlandse studenten wel steeds meer ondernemender worden. Volgens de Erasmus Universiteit is het percentage studentondernemers verdubbeld van 3 procent in 2012 naar 6 procent. Desondanks blijft het percentage achter bij dat in andere landen.