Starters die nog geen omzet hebben gedraaid, moeten toch btw-aangifte bij de Belastingdienst doen. Als zij dat niet doen, kunnen ze een boete van tientallen euro's krijgen.  

Er zijn veel regels rondom het aangeven van de btw. NUzakelijk zet de belangrijkste dingen op een rij.
Ondernemers kunnen per maand, kwartaal of jaar aangifte doen. De meesten doen dit per kwartaal. 

Zij die dit maandelijks doen, moeten hun afgifte over juni vóór aanstaande vrijdag doen. De aangifte over het tweede kwartaal moet ook voor 1 augustus binnen zijn.

Mensen die hun btw jaarlijks doorgeven, doen dat uiterlijk voor 1 april 2015. 

Te laat

Iemand die binnen zeven dagen na het verstrijken van de deadline alsnog aangifte doet, kan vanwege coulance een boete ontlopen. Als de aangifte later of helemaal niet gedaan wordt, krijgt de ondernemer een boete van 61 euro.

Alleen in hele bijzondere gevallen kan een ondernemer uitstel krijgen. Het moet dan gaan om een “ernstige calamiteit” zoals een brand of overstroming die computers hebben beschadigd.

Digitaal

Alle aangiftes over dit jaar moeten digitaal via de site van de fiscus ingediend worden. Het kan ook via eigen aangifte- of administratiesoftware.

Voorheen kregen ondernemers nog formulieren toegestuurd die ze ingevuld, ondertekend en binnen twee maanden moesten terugsturen. 

Invullen

In de aangifte moet vermeld worden hoeveel btw de ondernemer aan zijn klanten heeft berekend. En ook hoeveel btw hij aan zijn leveranciers heeft betaald. 

Na het invullen, wordt aangegeven hoeveel btw hij terugkrijgt of moet betalen. De ondernemer kan tot twee maanden na het aflopen van aangifteperiode zijn betaling doen.

Zelf overmaken

Als er nog een btw-bedrag verschuldigd is, ontvangt de starter daarvoor geen aanslag. De ondernemer moet het bedrag zelf overmaken naar de belastingdienst. Daarvoor moet ook een specifiek betalingskenmerk ingevuld worden. 

Ondernemers die eerder te veel btw hebben betaald en vervolgens te weinig, kunnen die bedragen met elkaar laten verrekenen. Daarvoor moeten zij een verzoek indienen en ook uitstel van betaling aanvragen. 

Boete

Een ondernemer die niet, te laat of te weinig btw terugbetaalt, krijgt daarvoor een boete. Als betaaldatum geldt het moment waarop het bedrag op de rekening van de fiscus staat.

Iemand die binnen zeven dagen na de uiterste betaaldatum betaalt, kan vanwege coulance mogelijk geen of een lagere boete krijgen. 

Ondernemers die helemaal niet of te weinig afdragen, krijgen een boete van 3 procent van het niet-betaalde bedrag. Die boete is minimaal 50 euro en maximaal 4.920 euro.

Schuld

Als een ondernemer te laat betaalt en hij schulden opbouwt, is het van de rechtsvorm afhankelijk wie daarvoor aansprakelijk is. 

Ondernemers met een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), man-vrouwfirma, commanditaire vennootschap (cv) of vereniging zijn zelf aansprakelijk voor btw-schulden.

Rechtspersoon

Wanneer de rechtsvorm van de onderneming een rechtspersoon is, dan is die aansprakelijk voor de eventuele schulden. Die wordt namelijk als eigenaar van de onderneming gezien. 

Dat geldt dan bijvoorbeeld voor een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) en coöperaties. En ook voor verenigingen of stichtingen die in een notariële akte zijn opgenomen.

Mocht er bij deze rechtspersonen sprake zijn van wanbeheer, dan kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorlichting

Niet elke beginnende ondernemer weet dat hij altijd btw-aangifte moet doen. Bij de aangiftes over het eerste kwartaal ontdekte de Belastingdienst dat 15 procent van de beginnende ondernemers zijn btw-aangifte of -betaling te laat doet. Daarom is de fiscus begin juli begonnen met extra voorlichting

Ondernemers die dit jaar zijn gestart, krijgen voortaan elk kwartaal een herinneringsbrief. De fiscus raadt hen verder aan alle data voor aangiftes in hun agenda te zetten. 

Ook kunnen starters die minder dan drie jaar geleden begonnen zijn, zich een paar dagen van tevoren aan de aangifte laten herinneren. De fiscus stuurt op verzoek een sms'je of e-mail.

Startende ondernemer krijgt brief van fiscus | 'Volg de geldstromen van je bedrijf' | Administratie uitbesteden of niet?