Mensen die samen een bedrijf starten, hebben de meeste kans op succes als alle teamleden even goed zijn in bepaalde vaardigheden.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Copenhagen Business School onder Nederlandse basisschoolkinderen van elf en twaalf jaar oud. Zij namen deel aan een ondernemerschapsspel.

Volgens de onderzoekers worden steeds meer bedrijven gestart door een team in plaats van een individu. "Omdat succesvolle ondernemers van vitaal belang zijn voor de economie, roept dit de vraag op hoe een effectief team opgebouwd is."

De kinderen werden ingedeeld in vier groepen op basis van hun door middel van CITO-toetsen vastgelegde capaciteiten. In totaal werden er met deze vier typen kinderen 179 teams samengesteld.

Zo ontstonden er teams bestaande uit 'wiskundespecialisten', teams van 'taalspecialisten', gemengde teams en teams waarin kinderen zaten die beide specialiteiten even goed onder de knie hadden.

Vriendschapsarmbandjes

Gedurende vijf dagen moesten de leerlingen hun eigen bedrijfje in vriendschapsarmbandjes opzetten. Niet alleen ontworpen en produceerden ze de armbandjes, ook moesten ze de productie- en verkoopprijs berekenen, hun product in de markt zetten en verkopen aan jongere kinderen. Uiteindelijk won de groep met de best uitpakkende winst- en verliesrekening.

De teams die bestonden uit kinderen die 'van alle markten thuis zijn' en uit wiskundespecialisten presteerden het best. Ze lieten met name de gemengde teams ver achter zich.

"Teams die bestaan uit generalisten doen het gemiddeld genomen beter dan teams die bestaan uit specialisten", concluderen de onderzoekers.

Daarnaast bleken er binnen de gemengde groepen veel meer conflicten voor te komen. Ook binnen de teams van taalspecialisten was veel geruzie.

"Om mensen, ideeën en fysieke bronnen samen te brengen, moeten ondernemers kennis hebben van veel bedrijfskundige onderdelen. Hoewel ondernemers mensen kunnen inhuren om bepaalde taken te doen, moeten ze deze werknemers wel beoordelen en op de juiste manier combineren", aldus het rapport.

'Succesvol team opbouwen kost tijd' | 'Technisch team beste voor succes startup'