De Haarlemse startup Doelgroep Partner wil gemeenten en het UWV helpen werkzoekenden aan het werk te krijgen. 

De organisatie faciliteert de samenwerking tussen deze partijen met kleinere uitzendbureaus.

Er lopen op dit moment al pilots met drie gemeenten. Ook wordt er onderhandeld met andere gemeenten en uitzendbureaus uit dezelfde regio. 

In elke regio waar wordt samengewerkt, gaat een zelfstandig team van intercedenten aan de slag. 

"Ik denk dat we binnen een jaar landelijk zijn", vertelt oprichter Patrick Hustinx aan NUzakelijk.

Aanspreekpunt

De startup bundelt de vacatures van verschillende uitzendbureaus naar regio en combineert dat met de bestanden van gemeenten en het UWV. Zo hebben gemeenten en het UWV één aanspreekpunt.

Daarna sluit Doelgroep Partner één overeenkomst met de betreffende gemeenten. Het afgesproken aantal kandidaten krijgt dan een contract bij de startup.

Deze kandidaten worden weer doorgeleend aan de uitzendbureaus, die de werknemers op hun beurt weer bij de inleners laten werken. De inlener is het bedrijf waar de werknemer het werk verricht, zonder dat hij daar in dienst is. Hij wordt door het uitzendbureau 'uitgeleend' aan de inlener.

Werkgeversrisico

Gemeenten kunnen op deze manier werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden uit hun bestand aan het werk krijgen. En de uitzendbureaus profiteren van financiële voordelen. Doelgroep Partner doet de administratie, overlegt met gemeenten en draagt het werkgeversrisico.

Hustinx zegt dat gemeenten vaak ten onrechte denken dat uitzenders alleen "de krenten uit de pap" halen of werknemers snel weer los laten. Verder zou bij uitzenders het idee leven, dat mensen die snel van vacature wisselen "een vlekje" hebben. 

Opleiding

Dat probeert de organisatie op te lossen door te werken met grotere poules van werknemers, die op een grotere schaal aan uitzendbureaus kunnen worden doorgeleend. En wanneer iemand even zonder werk zit, regelt Doelgroep Partner bijvoorbeeld een opleiding of omscholing. Dat kan vanuit de organisatie zelf of via potjes van de gemeente betaald worden.

De organisatie zelf krijgt betaald door de uitzendbureaus. Het inlenende bedrijf betaalt een normaal tarief en de werknemer krijgt een normaal loon. Maar het uitzendbureau heeft een grotere marge op deze kandidaten, omdat er via de gemeente bijvoorbeeld kortingen op loonkosten geregeld kunnen worden. Doelgroep Partner ontvangt dan van het uitzendbureau een deel van die marge.

Logisch 

Vanwege de expertise en het netwerk is het volgens de initiatiefnemers logisch dat gemeenten hulp zoeken bij uitzendbureaus. Maar de gemeenten zouden zich te veel richten op de grotere uitzendorganisaties. 

Uit een inventarisatie blijkt dan ook dat ze nog maar weinig samenwerken met kleinere bureaus. Dat komt doordat het opstarten van zo'n samenwerking complex en tijdrovend zou zijn. Mkb-bedrijven hebben vaak niet de tijd en het geld om daarin te investeren. 

Gemiste kans

Dat is volgens de startup een gemiste kans, omdat kleinere en middelgrote flexbedrijven goed zijn voor 60 procent van de markt. Bovendien zouden ze regionaal dieper geworteld zijn, waardoor ze beter in staat zijn om een baan voor iemand te vinden.

De startup probeert daar op in te springen, door die samenwerking wel tot stand te brengen.