55 procent van de startende ondernemers in Nederland ziet zichzelf als een ontplooier en nog eens 35 procent als een jager. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland en Rabobank.

Ruim tweeduizend starters werden ondervraagd in het kader van het groeiprogramma The Next Entrepreneur, waarvoor de inschrijving donderdag is geopend.

Er werden in het onderzoek zes typen ondernemers onderscheiden, behalve de jager en ontplooier zijn dat de pragmaticus, expert, hoeder en einzelgänger. 

Zowel de jagers als de ontplooiers zijn volgens het onderzoek sterk gericht op vernieuwen. "Waar voor de jager status en succes belangrijk zijn, zoekt de ontplooier naar samenwerking, zelfontplooiing en plezier", zeggen de organisaties.

De onderzoekers concluderen ook dat de starters zich goed voorbereiden op een leven als ondernemer. "Het overgrote deel van de ondervraagden werkt vanuit een visie." 77 procent werkt die visie uit in een bedrijfsplan. 65 procent heeft bovendien een financieel plan opgesteld en 72 procent een marketingplan.