De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft vanuit het Innovatiefonds Brabant een eerste investering gedaan, in biotechnologiebedrijf Synaffix.

Synaffix gaat de investering gebruiken om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van een nieuw antikankermiddel.

Het medicijn dat het bedrijf ontwikkeld heeft, wordt met grote precisie in de tumorcel afgeleverd en komt daar pas vrij. Dit voorkomt vervelende bijwerkingen.

De investering sluit goed aan op de ambities van de BOM, dat “op een ondernemende manier wil bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het verzilveren van economische kansen”.

Het Innovatiefonds Brabant heeft 125 miljoen euro op zak. Het is een zogenoemd revolverend fonds,  wat inhoudt dat de middelen die erin terugvloeien opnieuw kunnen worden aangewend.