Startende ondernemers moeten weten welk bedrag hun bedrijf binnenkomt en hoeveel er weer uitgaat. En wat er uiteindelijk overblijft. Eigenlijk kunnen ze niet zonder een liquiditeitsbegroting.

Zo'n raming geeft inzicht in de geldstromen van een bedrijf. Ondernemersplatform MKB Servicedesk heeft een aantal tips voor het opstellen van een begroting op een rij gezet.

Bedrijven hebben een bepaald bedrag nodig om de vaste lasten te betalen, maar er moet ook geld zijn voor onverwachte uitgaven. Ze moeten daarom altijd beschikken over voldoende liquide middelen: geld dat direct gebruikt kan worden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om saldo op een bankrekening, contanten of bezittingen die makkelijk om te zetten zijn in geld. 

Volgens het ondernemersplatform is het belangrijk om te weten welke termen in een begroting genoemd worden. Zo maken accountants onderscheid tussen kosten en uitgaven. En opbrengsten zijn niet hetzelfde als inkomsten. 

Inkomsten

In een liquiditeitsbegroting staan de geldstromen die het bedrijf daadwerkelijk in- en uitgaan. Dat zijn de inkomsten en uitgaven. 

De begroting kan bijvoorbeeld het komende jaar, half jaar of een maand beslaan. Bij het opstellen moet de ondernemer bedenken hoe ver hij vooruit wil kijken. Hoe meer begrotingen hij opstelt, hoe beter zijn beeld van de financiën wordt.

Drie geldstromen

In de meeste begrotingen staan drie soorten inkomsten en uitgaven. Allereerst cash uit normale bedrijfsactiviteiten. Dat bedrag is gekoppeld aan dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals de inkoop van goederen en de omzet uit verkoop.

Cash uit investeringen is de tweede geldstroom. Dat bedrag komt voort uit de verkoop van bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting of apparatuur. Het gaat om duurzame zaken waar een bedrijf eerder in heeft geïnvesteerd. 

Dan is er tot slot nog cash uit financiering. Dat zijn de geldstromen van en naar schuldeisers en het aandelenkapitaal. Alle bedragen moeten inclusief btw vermeld worden.

Bijschaven

Als de ondernemer al deze verwachte geldstromen bij elkaar optelt, kan hij inschatten hoe zijn financiën er straks uit zullen zien. 

Als hij de nettotoename met de huidige cashpositie vergelijkt, weet hij hoe liquide zijn bedrijf naar verwachting zal zijn. En dan weet hij meteen of hij daar nog iets aan moet doen. 

Verder is het verstandig om af en toe de verwachtingen naast de daadwerkelijke uitkomst te leggen. Zo wordt duidelijk of de inschattingen realistisch waren en kunnen de komende begrotingen bijgeschaafd worden. 

Laat betalen

Ook zouden bedrijven er rekening mee moeten houden dat sommige klanten laat betalen. Gemiddeld duurt het ruim een maand voordat een factuur betaald is.

Verder moeten ondernemers onthouden dat ze geen inkomsten hebben in de vakantieperiode, omdat ze dan niet werken.

MKB Servicedesk raadt ondernemers aan regelmatig een raming te maken. "Hoe vaker je het doet, des te groter je kennis is over je bedrijf en des te eerder je actie kunt ondernemen als de situatie uit de hand lijkt te lopen."

Lees meer over het starten van een eigen bedrijf