Veel sociale ondernemers hebben moeite om te overleven. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes?

Investeerders VSBfonds en Start Foundation onderzochten de succesfactoren voor sociaal ondernemen in het rapport 'Sociaal Ondernemen: passie en poen.'

"Overheidsvoorzieningen zoals sociale werkplaatsen worden meer en meer wegbezuinigd", zeggen zij. "Sociale ondernemers vullen steeds vaker dat gat."

Geen hulpverlener

"Werken met beperkt personeel kost extra geld, energie en tijd", zeggen de fondsen. Er zijn regelingen voor opleiding en compensatie, maar die missen vaak aansluiting met de praktijk op de werkvloer. "Een werkgever is geen hulpverlener. Stel je dan ook niet zo op, dan verlies je aan commerciële scherpte."

Een goede strategie

Een goede sociale ondernemer heeft volgens de fondsen ruime ervaring en een goede opleiding. Een duidelijke financieringsstrategie, marktstrategie en financiële administratie zijn daarnaast van levensbelang. "Sociaal ondernemen pakt altijd duurder uit. Dat moet je van te voren berekenen."

Sociale missie

Meer specifiek heeft de sociale ondernemer baat bij een duidelijk gecommuniceerde sociale missie naar de buitenwereld. Maak helder wat je doet, met wie en waarom. "Laat de maatschappij zien welke sociale opbrengsten jouw bedrijf genereert."

Werk met een doelgroep

De fondsen adviseren om met een doelgroep te werken waarover de ondernemer kennis op kan bouwen. Kies voor een soort beperking. Lichamelijk of psychisch. "Er zijn bijvoorbeeld IT-bedrijven die werken met mensen met autisme die software kunnen testen."

Betrek stakeholders

Ook kan het volgens de onderzoekers nuttig zijn om stakeholders bij je bedrijf te betrekken die de onderneming vooruit kunnen helpen. Ga bijvoorbeeld te rade bij collega-ondernemers of het netwerk voor sociaal ondernemers 'Normaalste zaak.'

"Zo kun je ook je kennis over de branche uitbreiden." Temeer omdat sociaal ondernemen extra risico’s met zich meebrengt. "Bezint eer ge begint, temper te hoge verwachtingen."