BREDA - De gemeente Breda gaat de voetbalclub NAC uit de financiële problemen helpen door het stadion van de club voor een bedrag van maximaal 15,7 miljoen euro over te nemen. Het college van B en W heeft hiertoe woensdag een voorstel gedaan, dat later in de maand in de gemeenteraad wordt besproken.

Formeel nemen twee partijen het stadion over. De gemeente betaalt 13,7 miljoen, de Maatschappij ter bevordering van Industievestiging in Breda (BriM) de resterende 2 miljoen. De voorstellen moeten nog worden uitgewerkt in overeenkomsten en contracten. Aan de hand daarvan wordt de definitieve koopsom betaald.

Het spreekt voor zich dat NAC de voornaamste huurder van het bouwwerk wordt. De club gaat hiervoor 1 miljoen euro per jaar betalen, twee ton meer dan het nu aan de huidige eigenaar (NAC Investments) kwijt is. Om het verschil te compenseren komen de opbrengsten van de verhuur van de kantuurunits wel rechtstreeks aan de club ten goede.

De gemeente bereikt hiermee volgens eigen zeggen twee doelen: het dreigende faillissement van de eredivisieclub wordt afgewend, Breda houdt een interessante locatie voor projectontwikkeling als onderpand. Aan de overeenkomst zijn wel voorwaarden verbonden.

Met de opbrengst van de verkoop moet NAC Investment, de huidige eigenaar van de arena, een schuld van 5 miljoen euro aan de banken en een van 4,2 miljoen aan de gemeente aflossen. Daarnaast zullen overeenkomstig gemaakte afspraken de overige aandeelhouders van NAC Investments worden uitgekocht voor een bedrag van 2 miljoen. Met het over te houden geld kan NAC zijn liquiditeitspositie verbeteren.

De plannen van de gemeente wijken daarmee wat af van die van de saneringscommissie, onder leiding van voormalig KNVB-voorzitter Jos Staatsen. Kern daarvan was een overbruggingskrediet van 4,2 miljoen. Breda vreest met het verstrekken daarvan in strijd met de richtlijnen van de Europese Commissie te handelen.

Wel is de gemeente bereid de komende jaren bij te dragen in de kosten van de jeugdopleiding. Het college zou daarbij een samenwerking met amateurclub De Baronie toejuichen. Ook wil de gemeente de helft van de saneringskosten (340.000 euro) voor zijn rekening nemen.

Volgens wethouder Janus Oomen van financiën voldoen de plannen aan de twee voornaamste uitgangspunten. De eerste is natuurlijk dat betaald voetbal in Breda blijft behouden. "Bovendien brengt dit geen extra kosten voor de burger met zich mee", zei de politicus.

De huurprijs is namelijk gebaseerd op rente en aflossing van het totale bedrag dat de gemeente investeert. NAC huurt het stadion voor een periode van 30 jaar. "En als in het meest extreme geval alles toch mocht misgaan zal op de betreffende locatie ons geïnvesteerde geld er ruimschoots uitkomen", verklaarde Oomen.