AMSTERDAM - Staatssecretaris Clemence Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) pleit voor het opschonen van de internationale dopinglijst. Middelen die niet aantoonbaar de prestaties van sporters bevorderen, mogen wat haar betreft van de lijst af.

Het gaat met name om bepaalde ontstekingsremmers, middeltjes tegen astma en genotsmiddelen zoals softdrugs. Ross hield haar pleidooi maandag in de ArenA in Amsterdam tijdens een internationaal congres over de mondiale antidopingcode.

Straffen

Ross pleit voor een geschoonde dopinglijst en is voorstander van flexibeler straffen. Ze vindt de algemene strafmaat van twee jaar schorsing voor een dopingvergrijp te star.

"Iemand die willens en wetens doping gebruikt om zijn of haar prestaties positief te beïnvloeden, verdient een zwaardere straf dan iemand die door onnadenkend handelen een keer op het verkeerde moment het verkeerde medicijn, of een vervuild voedingssupplement heeft gebruikt."

De staatssecretaris benadrukte dat niet het idee moet ontstaan dat ze doping minder belangrijk vindt. "Ik ben juist heel blij met de code, die politiek en sport enkele jaren geleden hebben opgesteld. Het heeft ervoor gezorgd dat overal ter wereld doping op eenzelfde manier wordt bestreden en bestraft."

Niettemin noemt ze het een goede ontwikkeling dat het wereldantidopingbureau (WADA) de huidige code onder de loep neemt.

Kritisch

"Het is altijd zinvol om kritisch te blijven en te kijken wat er beter kan." In dat licht moet haar pleidooi worden gezien, meende Ross: "WADA moet zich met alle kracht op de kerntaak richten en dat is het uitbannen van prestatieverhogende middelen in de sport. Het bestrijden van softdrugs en alcoholgebruik moet meer een taak van de overheid zijn als partner van de sport."

Flexibel

De woorden van Ross zullen bij het WADA in goede aarde vallen. Vorige maand liet het agentschap een conceptcode met ingrijpende wijzigingen het licht zien. Sleutelwoord in die aangepaste code was flexibiliteit.

WADA-voorzitter Dick Pound kondigde aan dat zijn bureau ook onderscheid wil maken tussen prestatiebevorderende middelen en middelen die de prestaties niet beïnvloeden. "Atleten die per ongeluk een verboden middel in het lichaam krijgen, moeten minder zwaar worden bestraft. Voor notoire gebruikers moeten de straffen juist omhoog", lichtte Pound toe.

WADA stelt zelfs voor de standaardstraf voor betrapte atleten te verhogen van twee naar vier jaar schorsing.

Vergadering

Deskundigen uit de internationale dopingwereld vergaderen maandag en dinsdag in de Amsterdam ArenA over de nieuwe mondiale antidopingcode. Ross wendde de gelegenheid ook aan om het Insitituut Sportrechtspraak onder de aandacht te brengen. De bewindsvrouw zou graag zien dat meer sportbonden hun dopingzaken laten behandelen door deze nog vrij jonge organisatie.

"Dat komt de eenheid en kwalitieit van de tuchtrechtspraak ten goede."