De man-vrouwverhouding in de landelijke sportbesturen is extreem scheef. Maar 11,6 procent van de bestuursleden is vrouw, terwijl wel veel sporters vrouwen zijn. Wij moeten ernaar streven dat in 2005 minstens een kwart van de bestuurders vrouw is.

In 2008 moet er een evenwicht zijn bereikt, dat een volledige afspiegeling is van de verhoudingen. Dat zei staatssecretaris Vliegenthart van Sport donderdag op het landelijke congres 'Vrouw & Sport' in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een team met diverse bekende sporters, onder wie Peter Blangé, Elsemieke Havenga en André Bolhuis, gaat zich ervoor inspannen dat doel te bereiken. Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven voert het team aan.

Sportweek Online