PAPENDAL - Voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOCNSF heeft woensdag overwegend positief gereageerd op het regeerakkoord dat CDA, PvdA en Christen Unie hebben gepresenteerd. "Met een aantal zaken zijn wij zeer content, maar ze hebben ook een paar kansen laten liggen", meent Terpstra.

In het akkoord is sport tot tevredenheid van NOCNSF opgenomen in het preventiebeleid (stimulering sportbeoefening op school) en in de 'pijler sociale samenhang'. "Daar zijn we heel blij mee, het betekent: meer middelen vrijmaken voor breedtesport als maatschappelijk bindmiddel."

Top tien

Sport had in Terpstra's ogen echter op meer punten kunnen worden ingezet. Het nieuwe kabinet zet bijvoorbeeld in op talentontwikkeling en het wil dat Nederland zich 'toont' in de wereld.

"Het ontwikkelen van talent: typisch sport. Dat tweede punt kun je heel goed koppelen aan onze wens in de top tien van de wereld te komen. Sport wordt hier niet genoemd, ik had verwacht dat er wat meer 'sportinclusief' gedacht zou zijn."

School

Jaarlijks trekt het kabinet 20 miljoen euro meer uit voor sport, bovenop de 100 miljoen die al eerder was vastgesteld in de sportnota Tijd voor Sport. "Maar dat is slechts het begin", zegt Terpstra. "Zeker als je sport op school wilt stimuleren, dan moet er veel meer bij. Maar nog niet alle budgetten zijn helemaal benoemd."

Terpstra hoopt nog altijd dat staatssecretaris Ross van sport in het nieuwe kabinet een opvolger krijgt met de titel minister. "Ik denk wel dat er een minister komt met sport in zijn portefeuille. Of ik dat zeker weet? Nee, want volgens mij zijn ze er zelf nog niet helemaal uit."