HEERENVEEN - Hoewel de deadline al een volle dag is verstreken, bestaat er nog altijd geen duidelijkheid over de redding van ijshal Thialf in Heerenveen. Grootaandeelhouder Joop van Bekkum heeft ondanks toezeggingen zijn aandelen nog niet overgedragen aan een stichting, die onder leiding van een viertal belanghebbende bedrijven de noodlijdende hal weer financieel gezond moet maken.

Ondanks de vertraging is de verwachting nog altijd dat de aandelen in handen komen van de nieuwe stichting. "Het kost tijd, de partijen zijn nog steeds in gesprek,'' aldus een woordvoerder van Staal Bankiers, een van de vier bedrijven. "Het is een ingewikkelde zaak, maar we hopen en verwachten er binnenkort uit te zijn.''

Schulden

Als de transactie is voltooid, ontvangt Thialf een extra lening van 1 miljoen euro, waarmee een groot deel van de kortlopende schulden kan worden afbetaald. Van Bekkum heeft verklaard mee te werken aan de overdracht van zijn aandelen.

Geen overheidssteun

Op vragen van D66-Tweede-Kamerlid De Graaf liet staatssecretaris Ross van WVS weten, mede namens het ministerie van EZ, dat Thialf niet hoeft te rekenen op een financiële bijdrage van de rijksoverheid om de problemen op te lossen. Eerder had ook CDA'er Atsma al vergeefs daarom gevraagd.