ALKMAAR - AZ-voorzitter Dick Scheringa heeft maandag gedreigd met een faillissement van de club als eind volgende maand niet duidelijk is of AZ in maart mag starten met de bouw van het nieuwe stadion.

Scheringa stelde maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van AZ dat verder uitstel te grote financiële consequenties heeft. Komt er op korte termijn geen uitsluitsel, dan is een faillissement van de club onontkoombaar.

Tegenslag

AZ kampt bij de realisering van het stadion met veel tegenslag, die begon toen de provincie Noord-Holland het de club en de gemeente verbood bij het stadion 60.000 vierkante meter kantooroppervlak te realiseren. Het alternatieve plan, een stadion dat is omgeven door grootschalige detailhandelvoorzieningen, viel slecht bij de Alkmaarse ondernemersorganisaties.

Zij boekten eind november van het afgelopen jaar succes bij de rechter, toen die AZ gelastte te stoppen met het bouwrijp maken van de grond. In het vonnis baseerde de rechter zich op onduidelijkheden in de door de gemeente afgegeven vergunningen.

Europese Commissie

De ondernemers stapten ook naar de Europese Commissie. AZ en de gemeente Alkmaar hebben een zogenoemde 'package deal' gesloten, waarin de club de grond waarop het huidige stadion De Hout staat voor de prijs van 1 euro in eigendom krijgt. Hoewel daar tal van investeringen bij het nieuwe stadion tegenover staan, is volgens de ondernemers sprake van oneigenlijke overheidssteun. De uitspraak in deze zaak volgt later dit jaar.

Het AZ-bestuur vreest, aldus Scheringa, dat de tegenstanders van het nieuwe stadion blijven proberen de bouw tegen te houden of te vertragen, ook als de gemeente Alkmaar de door de rechter aangegeven punten in de bouwvergunning aanpast. De kosten, nu al ruim 120 miljoen euro, lopen hierdoor steeds verder op. Scheringa noemt verder uitstel om die reden onaanvaardbaar.

Geen opknapbeurt

Scheringa maakte daarnaast nogmaals duidelijk dat hij er niet aan denkt het huidige stadion De Hout op te knappen, omdat het daarbij zou gaan om absoluut onverantwoorde investeringen. De club heeft nu met een jaarlijks exploitatietekort van circa 6,5 miljoen euro te maken, terwijl in het nieuwe stadion sprake kan zijn van een sluitende begroting van 17 miljoen euro.

Licentie

De club heeft van de KNVB een licentie gekregen om tot 2004 in het huidige stadion te mogen spelen. Die wordt niet verlengd, tenzij AZ De Hout ingrijpend renoveert.