HEERENVEEN - Een dreigend faillissement van ijshal Thialf inHeerenveen lijkt zondag op het laatste moment te zijn afgewend.Volgens Jacob Reitsma, voorzitter van de KNSB, is het voortbestaanvan het noodlijdende Thialf verzekerd. Maandag 6 januari was alsdeadline gesteld voor grootaandeelhouder Joop van Bekkum, dieuiterlijk op die dag zijn aandelen zou moeten overdragen aan eennieuwe stichting.

Volgens Reitsma gebeurt dat maandag daadwerkelijk. Van Bekkumzegde een maand geleden toe dat hij alle aandelen zou overdragen,maar tot zondag was hij die afspraak niet nagekomen. De nieuwestichting zal op korte termijn een bestuurder benoemen, die met dehuidige schuldeisers een regeling zal treffen.

Extra lening

De aandelenoverdracht van Van Bekkum is een voorwaarde voor eenextra lening van 1 miljoen euro aan Thialf, dat diep in de schuldenzit. Zonder die extra lening zou de hal hoogstwaarschijnlijk eenfaillissement tegemoet gaan. Van Bekkum, feitelijk de baas vanThialf, heeft tot nu toe nooit verklaard waarom hij de aandelenniet eerder wilde vrijgeven.

Schuld

Op 5 december kwamen Van Bekkum en Staal Bankiers, Rabobank,Interbrew en Essent overeen dat Van Bekkum zijn aandelen zouoverdragen aan de stichting, die onder leiding van die vierbedrijven Thialf financieel weer gezond zou moeten maken. De schuldvan Thialf is officieel niet openbaar, maar het zou om ongeveer 8miljoen euro gaan. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat toen ik indecember hier begon, de schuld 1 miljoen euro hoger was dangedacht", zegt interim-directeur Lourens Slagter. Die schuld isverdeeld over een dertigtal bedrijven.

Overspannen

Van Bekkum heeft de leiding van de ijshal overgenomen sindsdirecteur Marijke Migo van de schaatshal overspannen thuis zit(voorjaar 2002). Van Bekkum en Migo bleken samen te wonen en Migohad in 1999 de aandelen Thialf voor 2,7 miljoen euro verkocht aaneen bv van Van Bekkum.

Nieuw akkoord

In het weekeinde waarin het EK in Thialf werd verreden, greep deKNSB in. Bestuursleden van de schaatsbond voerden gesprekken met'vele partijen', waarna zij de conclusie trokken dat een nieuwakkoord was bereikt. Indien Van Bekkum maandag zijn nieuwe beloftenakomt, is Thialf voorlopig gered van een faillissement.