BREDA - De supportersraad van NAC heeft een fonds en een bijbehorende stichting opgericht om geld in te zamelen voor de club. De fans kunnen via de Vrienden voor NAC een donatie doen.

De raad komt hiermee tegemoet aan het verzoek van de Saneringscommissie, die onder leiding van Jos Staatsen een reddingsplan heeft gemaakt. In alle geledingen binnen de club heeft de commissie gevraagd wat ze kunnen bijdragen aan het plan om NAC de komende jaren financieel gezond te maken en te houden.

Op nadrukkelijk verzoek van de achterban zullen de binnengekomen gelden rechtstreeks aan de gemeente Breda worden overgemaakt als extra aflossing van de lening die NAC eind januari hoopt te krijgen.