Anni Friesinger heeft aanbiedingen van potentiële geldschieters ter waarde van ruim een half miljoen gulden noodgedwongen naast zich neergelegd.

Sportweek Online