ANTWERPEN - Jorien van den Herik, nog steeds voorzitter van Feyenoord, heeft woensdag ontkend dat hij onderhandelt over de financiële voorwaarden van zijn vermeende vertrek uit De Kuip. Het Algemeen Dagblad schreef woensdag dat het bedrijf dat acht jaar geleden aan Feyenoord geld leende en waarvan Van den Herik ooit aandeelhouder was, met de Rotterdamse clubleiding in gesprek is over een snelle terugbetalingsregeling.

Van den Herik is naar eigen zeggen niet persoonlijk bij deze onderhandelingen betrokken. "Nee, want er bestaan, als er wordt gedoeld op de bekende geldlening, geen financiële banden tussen Feyenoord en mij", liet hij in een reactie weten.

Van den Herik doelde op de beruchte lening uit 1998 van 1,7 miljoen euro voor een voetbalproject in Ghana. Dat was gefinancierd door een bedrijf waarin de Rotterdamse preses aandelen had. Dat belang heeft Van den Herik enige tijd geleden verkocht. De lening stond met een 'fictieve ' rente van 12 procent, dus nog niet betaalde rente, bij Feyenoord in de boeken.

Woekerrente

Die 'woekerrente' veroorzaakte eerder dit jaar bij de achterban grote beroering. Volgens het legioen zou Van den Herik zich hiermee ten koste van Feyenoord verrijken. De belaagde voorzitter heeft die kwalijke opzet altijd ontkend. Wel bevestigde Feyenoord-directeur Chris Woerts woensdag dat Feyenoord met het betrokken bedrijf onderhandelt over een "herstructurering van de lening".

Schuldig

Van den Herik wilde woensdag niet ingaan op de vraag of hij daadwerkelijk van plan is op korte termijn zijn functie bij Feyenoord als voorzitter van de stichting en als president-commissaris van de RvC neer te leggen. Ook de alom genoemde datum van 11 december, de dag van de algemene aandeelhoudersvergadering van Feyenoord, nam hij voor kennisgeving aan. "Op deze vragen blijf ik het antwoord schuldig, tot aan het moment dat ik mij geroepen voel die vragen wel te beantwoorden", stelde Van den Herik.

Hij uitte desgevraagd nogmaals zijn kritiek op de inhoud van het adviesrapport van de (bindende) commissie-Kerkum en de wijze waarop dat college maandag haar bevindingen in De Kuip presenteerde. "Ik was niet op de hoogte van deze persbijeenkomst en zat die dag nog in Londen. Als men dat had geweten, had men de perspresentatie ook kunnen uitstellen zodat ik wel aanwezig kon zijn. Nog los van het feit dat men mij op z'n minst het eindadvies had kunnen sturen."

UNICEF

Volgens een woordvoerder van de commissie-Kerkum, die in de nieuwe organisatiestructuur voor Feyenoord geen plaats meer ziet voor Van den Herik, had de voorzitter wel degelijk tijdig kennis kunnen nemen van het eindadvies. "Ook met deze verklaring handelt men nog steeds zeer onzorgvuldig en onbehoorlijk naar mij toe. Op dit moment laat ik mij daar maar verder niet over uit. Maar als ik zelfs niet word uitgenodigd en/of op de hoogte wordt gehouden over het UNICEF-gala dat Feyenoord woensdagavond houdt, dan worden alle fatsoensnormen overschreden."

Op de vraag of hij juridische stappen overweegt, op welk moment of tegen wie of wat dan ook, reageerde Van den Herik kortaf. "Als daar aanleiding toe is, sluit ik dat zeker niet uit."