ROTTERDAM - Jorien van den Herik treedt hoogstwaarschijnlijk binnen enkele dagen af als voorzitter van Feyenoord. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van een onderzoekscommissie, onder leiding van oud-voorzitter Gerard Kerkum.

Deze commissie onderzocht de laatste weken de organisatiestructuur van de Rotterdamse club. De commissie stelt een compleet nieuwe structuur voor bij Feyenoord, waarin de huidige Raad van Commissarissen wordt vervangen.

Solidair

Van den Herik heeft zich volgens Kerkum solidair verklaard met de overige commissarissen en treedt dus af. Kerkum verwacht dat Van den Herik op 11 december, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van de club, zijn functie neerlegt.

Voormalig NOCNSF-voorzitter Hans Blankert, een van de leden van de commissie-Kerkum, is inmiddels benoemd tot formateur van de nieuw samen te stellen raad van commissarissen. Hij hoopt in het meest optimistische scenario binnen enkele weken een nieuwe raad te presenteren.

Aandelen

In het advies van de commissie-Kerkum komen de aandelen van Feyenoord onder beheer van twee stichtingen, die worden gecontroleerd door een vijfkoppige raad van commissarissen. De twee nieuwe organen heten stichting Continuïteit Feyenoord en stichting Administratiekantoor Feyenoord.

Eerstgenoemde stichting beheert het 'gouden aandeel' en bewaakt daarmee het culturele erfgoed van de club. Door deze constructie is het niet mogelijk dat externe financiers de club overnemen.

In de voorgestelde nieuwe werkwijze krijgt de directie een belangrijke functie. Zij moet volgens het rapport het gezicht van Feyenoord worden. Algemeen directeur Chris Woerts: "Ik ga er vanuit dat financieel directeur Onno Jacobs en ik ook in de nieuwe structuur aanblijven. Ik heb ik ieder geval geen tekenen dat het anders wordt."

Bindend

De nieuwe Raad van Commissarissen wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vier van de leden worden bindend voorgedragen door de stichting Continuïteit Feyenoord. Het vijfde lid door de sportclub Feyenoord.

Het is de bedoeling dat ook niet-spelende leden lid kunnen worden van de sportclub. Daardoor krijgen supporters de mogelijkheid om indirect een lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.