Om in aanmerking te komen voor hun winstpremies van dit seizoen hadden 34 atleten vaker een plasje moeten inleveren bij de anti-dopingcommissie van de IAAF. Zij hebben nog geld te goed wegens hun prestaties bij de wereldkampioenschappen en in het Grand-Prixcircuit.

Sommigen hebben misschien een kwaad geweten. Maar de IAAF gaat ervan uit dat een flink aantal niet eens wist dat ze in de twaalf maanden voorafgaande aan de succesvolle wedstrijd ten minste twee keer buiten de competitie om hadden moeten worden gecontroleerd op het gebruik van verboden prestatiebevorderende middelen.

Sportweek Online