ARNHEM - Het veranderde wensenpakket van de recreatieve sporter, mede veroorzaakt door de 24-uurseconomie, vraagt een nieuw en completer sportaanbod. Die conclusie, voortgekomen uit de sportnota Tijd voor Sport van het ministerie van VWS, heeft ertoe geleid dat sportkoepel NOCNSF vanaf 1 januari gaat experimenteren met een ruimer aanbod voor de breedtesporter.

Het experiment wordt uitgevoerd vanuit twaalf zogenoemde proeftuinen. Bij die locaties, verdeeld over heel Nederland, kan een sporter terecht op tijdstippen waarop ze bij verenigingen nu nog vaak een gesloten deur treffen. Bovendien worden linken gelegd tussen verschillende sporten, die het uitoefenen van meerdere takken moet vergemakkelijken.

"Een hockeyer of een voetballer moet in de zomer voor een paar maanden kunnen overstappen naar fitness voor een lager tarief dan nu wordt gevraagd", aldus Theo Joosten, hoofd breedtesportontwikkeling van NOCNSF.