ZEIST - Verenigingen uit het betaalde voetbal hebben vorig jaar 80 miljoen euro verlies geleden. Een jaar eerder stonden de 36 clubs uit het profvoetbal nog voor 26 miljoen euro in het krijt. De KNVB maakte dit maandag bekend tijdens de algemene vergadering betaald voetbal in Zeist.

Met de nieuwe cijfers wilde de voetbalbond de verenigingen uit het profvoetbal overtuigen van de noodzaak om in het seizoen /2005 een nieuw licentiesysteem in te voeren. De profclubs spraken zich tijdens de vergadering uit voor nieuwe regelgeving. Over de straffen die volgen bij een slecht financieel beleid wordt komend jaar verder gesproken.

De KNVB wil over anderhalf seizoen een verscherpt licentiesysteem invoeren. Clubs zouden moeten worden verdeeld over drie groepen. Clubs met een slechte financiële huishouding vormen de groep die onder curatele komt te staan.

Clubs uit het betaalde voetbal beseffen dat er iets moet gebeuren. Afgelopen seizoen belandden slechts 12 van de 36 verenigingen niet in de rode cijfers. Ze zijn het echter niet helemaal eens over de straffen die de KNVB bij financieel wanbeleid wil opleggen.

De door de voetbalbond bedachte sancties variëren van puntenaftrek na afloop van de competitie, verplichte degradatie en uitsluiting van nacompetitie of Europees voetbal. De uiterste consequentie van slechte bedrijfsvoering is het intrekken van de proflicentie.

Onduidelijkheid bestond er bij de clubs ook over de rol van een toezichthouder, die de zwakste clubs uit het betaalde voetbal in het nieuwe systeem toegewezen kunnen krijgen. De toezichthouder moet toestemming geven voor uitgaven boven de 10.000 euro. Hij moet ook de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de gaten houden. Verder heeft hij oog voor de liquiditeit van de bewuste vereniging.

Clubs zijn bang dat de toezichthouder op de stoel van de voorzitter gaat zitten. Ze willen niet door een "politieman" worden gecontroleerd. "Dat is ook helemaal niet de bedoeling", sprak directeur Henk Kesler van de KNVB. "Daar gaan we komend jaar verder over spreken. Ik ben al blij dat bij iedereen het besef leeft dat er iets moet gebeuren."

"We moeten met z'n allen de bedrijfstak gezonder maken. Volgend jaar om deze tijd hoop ik dat er een nieuw systeem op tafel ligt dat voor de meerderheid van de partijen aanvaardbaar is. Want dat is echt nodig."