ZEIST - De probleemclubs in het betaalde voetbal komen onder streng toezicht te staan. Dat gebeurt al met ingang van het seizoen /04 als clubs en spelers aan het nieuwe licentiesysteem hun fiat geven tijdens de algemene vergadering op 9 december.

De KNVB heeft een totaal nieuwe opzet gemaakt. De bond gaat de clubs in het betaalde voetbal op organisatie, financiële huishouding en infrastructuur verdelen in drie groepen. De financieel gezondste clubs zullen minder aandacht krijgen dan de middengroep en vooral de probleemclubs.

De laatste krijgen een toezichthouder in hun organisatie. Die gaat elke uitgave boven .000 euro afwegen en zal deze goed- dan wel afkeuren. Bovendien moeten de probleemclubs een saneringsplan laten opstellen waarbij de KNVB toeziet op de uitvoering.

In de nieuwe opzet staat ook een serie sancties voor overtredingen. Deze variëren van puntenaftrek, verplichte degradatie, verbod op nacompetitie of Europees voetbal tot verwijdering uit het profvoetbal. De vergadering zal zich hierover op 9 december uitspreken.

De voetbalbond meent met het nieuwe licentiesysteem aansluiting te hebben met de internationale normen van de Europese voetbalunie UEFA. Bovendien meent de bond hiermee te continuïteit van het Nederlandse profvoetbal te kunnen waarborgen. Het oude systeem waarbij van jaar tot jaar werd bekeken of een probleemclub betaald voetbal mocht voortzetten, zal verdwijnen.