Het algemeen bestuur van de Nederlandse schaatsbond KNSB heeft een niet nader genoemde schaatser een voorwaardelijke schorsing van een half jaar met een proeftijd van een half jaar opgelegd, omdat hij of zij zich niet tijdig heeft gemeld voor een dopingcontrole.

De man of vrouw in kwestie wordt slordigheid ten aanzien van de uitvoerende instantie DoCoNed verweten. De zaak kwam aan het licht via de rapportage van de Audit Commissie Doping aan sportkoepel NOCNSF. De schaatser meldde zich in het afgelopen half jaar niet voor een zogenoemde out-of-competitioncontrole. De betrokken man of vrouw is vervolgens binnen 48 uur alsnog getest. Tien dagen na die controle volgde nog een tweede, niet aangekondigd onderzoek. In beide gevallen was het resultaat negatief.

Sportweek Online