MEXICO-STAD - De Olympische Spelen moeten ook in de toekomst aan één stad worden toegewezen en niet aan een regio of twee buurlanden. Zo luidt het voorstel van een commissie die namens het internationaal olympisch comité IOC de toekomst van de Spelen onderzoekt. Het IOC vergadert de komende dagen in Mexico-Stad.

Volgens de commissie, die onder leiding staat van de Canadees Dick Pound, is de concentratie van de Spelen in één stad een belangrijke reden voor het succes. Besparingen door voor verschilllende locaties te kiezen wegen daar niet tegen op, zo stelt de commissie.

Pound en consorten kwamen verder tot de conclusie dat de lengte van de Spelen (16 dagen) niet moet worden verlengd en dat voor de Winterspelen slechts sporten in aanmerking komen die op sneeuw of ijs worden gehouden.

Vrijdag beslist het IOC over de olympische toekomst van honkbal, softbal en de moderne vijfkamp. Die sporten verdwijnen mogelijk van de Spelen.