BARCELONA - Een Spaanse rechtbank heeft Barcelona opgedragen zo snel mogelijk een bestuursverkiezing uit te schrijven. Drie leden ondernamen juridische stappen omdat ze vonden dat de winnaar van de Champions League de regels op dit punt niet had nageleefd.

Volgens de klagende leden liep de bestuurstermijn van de huidige directeuren op 30 juni van dit jaar af. Het clubbestuur zelf is van mening dat de termijn loopt tot 30 juni 2007. De rechter stelde de klagers in het gelijk. Barcelona heeft vijf dagen om in beroep te gaan.