ROME - Het sporttribunaal dat het grootste schandaal in het Italiaanse voetbal moet beoordelen, heeft maandag voor de tweede keer een valse start gemaakt. De zitting moest voortdurend worden onderbroken om argumenten van de verdediging te bespreken.

De schorsingen duurden vele uren. De advocaten van de verschillende verdachte partijen voerden bij toerbeurt aan dat er juridisch helemaal geen sprake kan zijn van een zaak.

Tijd

Het bijzondere gerechtshof begon het proces donderdag maar verdaagde dat al na een uur. Verder dan het noteren van de namen van de betrokken kwam het niet, omdat de verdediging meer tijd eiste ter voorbereiding.

Bij de hervatting maandag wilde het echter ook niet vlotten. Volgens de advocaten van de arbiters die clubs zouden hebben bevoordeeld, heeft dit tribunaal helemaal geen jurisdictie. De Italiaanse scheidsrechtersassociatie zou zich daarover moeten uitspreken.

Andere collega's betoogden onder meer dat de afgeluisterde telefoongesprekken van voormalige Juventus-directeur Luciano Moggi, waarin deze een scheidsrechter van eigen keuze probeerde te regelen voor een wedstrijd, ontoelaatbaar zijn als bewijsmateriaal. Ze klaagden ook dat er geen sprake is van een eerlijk proces door de tijdsdwang.

Ontslag

Moggi verscheen zelf niet. Zijn advocaat Fulvio Gianaria bracht te berde dat zijn cliënt niet kan worden vervolgd omdat hij ontslag heeft genomen en geen deel meer uitmaakt van de organisatie van Juventus.

De nieuwe voorzitter Giovanni Cobolli Gigli voerde vorige week juist aan dat de club niet verantwoordelijke kan worden gehouden voor de daden van individuele werknemers, waarop Moggi counterde dat het bestuur haarfijn wist wat hij deed.

Streefdatum

De nieuwe vertraging maakt het erg onzeker of er begin volgende week al uitspraak kan worden gedaan. Dat was de bedoeling om ook de beroepen nog voor 20 juli te kunnen behandelen. Dat is de streefdatum met het oog op de nieuwe competitie.

Arezzo is als zesde club uit de tweede divisie toegevoegd aan het lijstje mogelijke promotiekandidaten. Bologna, Messina, Lecce, Treviso en Brescia staan daar al op. Dat zijn de gegadigden voor een plek in de Serie A mochten een of meer van de verdachte clubs (Juventus, Lazio, AC Milan en Fiorentina) worden teruggezet.