DEN HAAG - Er bestaat geen bewijs dat oud-wielrenner Lance Armstrong tijdens de Ronde van Frankrijk van 1999 dope heeft gebruikt. De zevenvoudig Tourwinnaar was door publicaties in de Franse krant L'Equipe verdacht gemaakt, maar onderzoek van de Nederlandse advocaat Emile Vrijman pleit de Amerikaan vrij. Het wereldantidopingbureau WADA en het nationale Franse dopinglab krijgen echter een sneer van Vrijman.

De Nederlander werkte in opdracht van de wereldwielerunie UCI. Hij verstuurde woensdag zijn rapport van 132 pagina's naar alle betrokken partijen. Daarin staat te lezen dat het Franse dopinglab (LNDD) en WADA zich op verschillende manieren niet aan de internationale regels van dopingcontrole en soms zelfs wetten heeft gehouden.

Tribunaal

Vrijman meent dat bepaalde zaken nadere bestudering behoeven. Zo zou hij ondermeer graag boven water krijgen hoe de gevoelige informatie over Armstrongs dopingtests is uitgelekt naar L'Equipe. De raadsman adviseert bovendien een geautoriseerd tribunaal in te schakelen om zijn bevindingen te laten toetsen. Als dat tribunaal net als Vrijman concludeert dat bepaalde regels en wetten zijn overtreden, dan kunnen er sancties worden genomen.

De UCI ontving pas woensdag het rapport van Vrijman, maar werd daarvoor al geconfronteerd met berichtgeving uit de Nederlandse media. De UCI zei Vrijmans 'loslippigheid' te betreuren. In een verklaring zegt de wielerunie het rapport te bestuderen en pas later met een reactie te komen.

Verbolgen

Directeur Dick Pound van WADA reageerde verbolgen op de conclusies van Vrijman, die in het verleden directeur was van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo). "Hoe kan een advocaat oordelen over de wetenschappelijke bevindingen van een mondiaal erkend instituut", vroeg Pound zich af, voorbijgaand aan het verleden van Vrijman. "Onze grootste vrees is uitgekomen: Er was helemaal geen interesse om uit te vinden of de monsters van Armstrong daadwerkelijk positief waren."

L'Equipe schreef in 2005 dat in oude urinestalen van Armstrong sporen van de bloeddope epo waren aangetroffen. De krant baseerde zich onder meer op testdocumenten die van de UCI afkomstig waren. Dokter Zorzoli, hoofd van de medische commissie van de UCI, had de informatie afgestaan. Hij werd later op eigen verzoek geschorst voor de periode waarin de zaak nog niet was opgehelderd.

Het Franse lab Chatenay-Malabry had negentig oude urinestalen met nieuwe testmethodes onderzocht. Vijftien daarvan waren volgens L'Equipe positief, waarvan zes aan één renner (Armstrong) zouden toebehoren. Armstrong zelf heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend.