ARNHEM - NOCNSF streeft in de toekomst in Nederland naar een sportklimaat op olympisch niveau. Daar moet in de komende jaren gefaseerd naar worden toegewerkt. Dit hebben voorzitter Erica Terpstra en sportdirecteur Marcel Sturkenboom van de instantie maandag bevestigd.

Eén en ander zou kunnen leiden tot een kandidaatstelling voor de organisatie van de Olympische Spelen, mogelijk in 2028. Een beslissing over een eventueel 'bid' is op zijn vroegst in 2016 aan de orde.

Op de Algemene Ledenvergadering vraagt het bestuur van de sportkoepel dinsdagavond derhalve toestemming het eerder gelanceerde haalbaarheidsonderzoek 'Olympisch Plan 2028' voort te zetten. De verwachting is dat die toestemming er komt.