ZEIST - De advocaat van Sparta-voetballer Rachid Bouaouzan is maandagavond frontaal in botsing gekomen met de arbitragecommisie van de KNVB. Mr. Van Boom zei tijdens een turbulente zitting geen vertrouwen meer te hebben in het Zeister college. "U bent niet onbevangen meer in deze zaak. Ik ga een wrakingsverzoek indienen", liet de raadsman van Bouaouzan weten.

Mr. Wubs, de voorzitter van de arbitragecommissie, kon daarna niets anders doen dan de tweede behandeling van de zaak-Kokmeijer schorsen. Mr. Franken uit Breda, de plaatsvervangend voorzitter van de arbitragecommissie, dient na het schriftelijke wrakingsverzoek van advocaat Van Boom te beslissen hoe het verder moet. Of de viermans commissie blijft aan en doet uitspraak of er komt een nieuw college in deze arbitragezaak. "Niet uniek, wel bijzonder", liet preses Wubs monter weten.

Aansprakelijk

Kokmeijer (27) wil dat zowel Bouaouzan (21) als Sparta hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die hij heeft geleden en voor de schade die hem nog te wachten staat. De twee aangeklaagde partijen lieten op de eerste zitting begin juni weten dat ze niet specifiek verzekerd zijn voor dit soort zaken.

Op verzoek van het kamp-Kokmeijer volgde maandag in Zeist de tweede behandeling waarin arbiter Koopman nadere tekst en uitleg moest geven. De scheidsrechter kwam echter amper aan het woord.

Vragen

Raadsman Van Boom bestookte de arbitragecommissie met tal van vragen en verzoeken, die de zichtbaar geïrriteerde voorzitter Wubs vrijwel allemaal afwees. "U moet zich beperken tot de feitelijke gang van zaken", sprak hij meer dan eens.

Van Boom wilde onder meer videobeelden en foto's van het incident inbrengen, een oordeel horen van de arbitragecommissie over het vonnis in de strafzaak tegen Bouaouzan en arbiter Koopman als deskundige verhoren in plaats van alsgetuige. Nadat hij voor de zoveelste keer door Wubs op zijn plaats was gezet, sprak hij van een onhoudbare zaak en stapte hij met Bouaouzan op.

Revalidatiecentrum

Kokmeijer (ex-Go Ahead Eagles) liep door de onbesuisde charge van de jonge Spartaan op 17 december op het Kasteel onder meer een gecompliceerde beenbreuk, een slagaderlijke bloeding en schade aan het zenuwstelsel op. Hij verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum in Wijk aan Zee en heeft zijn loopbaan in het betaalde voetbal moeten beëindigen. Het is de vraag of hij ooit weer normaal kan lopen.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde Bouaouzan vorige maand tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar, en een werkstraf van 200 uur. De 21-jarige Spartaan werd schuldig bevonden aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij tekende beroep aan tegen het vonnis. De tuchtcommissie van de KNVB schorste Bouaouzan voor zijn brute overtreding op Kokmeijer voor tien duels.

Afwachten

De aanwezige Kokmeijer, inmiddels zonder krukken, en zijn raadsman Dekker reageerden nuchter op de verrassende ontwikkelingen in Zeist. "Het is nu een kwestie van afwachten. Het zal wel even stil blijven. Maar aan onze zaak doet dit verder niets af", vond Dekker.