MADRID - Een maand na de vorige klacht is UCI-voorzitter Hein Verbruggen opnieuw in het beklaagdenbankje beland. De Spaanse wielerbond heeft zowel bij het internationaal sporttribunaal in Lausanne (TAS) als bij de ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité een klacht ingediend tegen de Nederlandse voorzitter van de internationale wielerfederatie.

Net als bij de klacht die de Duitse UCI-bestuurster Sylvia Schenk vorige maand bij de ethische commissie van het IOC indiende, gaat het wederom om de procedure voor de verkiezing van Verbruggens opvolger. De Spaanse bond verwijt de Nederlander dat hij een democratische en eerlijke verkiezing blokkeert.

Verbruggen heeft zichzelf tegen de verwachting in kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn. De Nederlander heeft dat geheim gehouden, zo blijkt uit een brief die hijzelf schreef naar de vijf voorzitters van de continentale wielerfederaties. De Spaanse bond openbaarde dit schrijven als bewijsmateriaal.

Noodgevallen

Verbruggen zou aftreden, maar heeft nu zijn kandidatuur gesteld voor 'noodgevallen'. Hij is aanhanger van de Ierse kandidaat Pat McQuaid. De andere twee kandidaten, de Spanjaard Moreno en de Maleisiër Singh, vindt hij niet geschikt. Mocht McQuaid iets overkomen voor de verkiezingen, dan wil Verbruggen persoonlijk als alternatief dienen voor Moreno en Singh.

De ethische commissie van de UCI wees eerder een klacht van de Duitse bestuurster Sylvia Schenk af. Zij vond dat Verbruggen zijn favoriet McQuaid op 'ontoelaatbare wijze' steunde en stapte daarop naar de ethische commissie van het IOC. Schenk eist nu het vertrek van de Nederlander Pieter Zevenbergen, voorzitter van de ethische commissie van de UCI en vice-voorzitter van de Nederlandse wielerunie KNWU.

Geheime kandidatuur

Volgens Schenk was Zevenbergen op de hoogte van Verbruggens geheime kandidatuur, maar bleef hij in officiële optredens spreken over drie kandidaten. "Een voorzitter van een ethische commissie moet boven elke twijfel verheven zijn", aldus Schenk, die een lijst argumenten aandroeg om haar eis te onderbouwen. Verbruggen liet zich recent laatdunkend uit over Schenk. Haar functioneren in het UCI-bestuur bleek volgens hem een 'volkomen mislukking'.