DEN HAAG - Met ingang van het seizoen 2006/2007 zullen alle clubs in het betaalde voetbal gaan werken met pasfotoregistratie. Die afspraak heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken gemaakt met de KNVB. Daarmee kan wat Remkes betreft het nieuwe speelsysteem, met ingang van volgend seizoen play-off-wedstrijden na de reguliere competitie, bij wijze van proef doorgaan.

In maart kwamen alle betrokken partijen in Den Haag al bijeen om te praten over de randvoorwaarden rond de invoering van het play-off-systeem. Op de nieuwe competitie-opzet was veel kritiek, omdat gevreesd werd voor een veel grotere politie-inzet. Bij het overleg werd vastgelegd dat er geen politie meer in de stadions en op de stadionterreinen zal worden ingezet. De clubs moeten zelf zorgdragen voor de ordehandhaving. Daarnaast spraken de partijen af serieus werk te maken van de pasfotoregistratie.

Remkes ging destijds al akkoord met de invoering van play-offs, waarbij hij wel aantekende dat in december 2005 of januari 2006 bekeken zal worden of iedereen zich aan de nu ingevulde afspraken heeft gehouden. Mocht blijken dat dat niet het geval is, gaan de play-offs aan het einde van het komende voetbalseizoen wel door, maar is het wel een eenmalige gebeurtenis geweest.